Giấy phép lưu hành sản phẩm (giấy công bố tiêu chuẩn áp dụng dành cho trang thiết bị y tế loại A) của miếng dán giảm ho Anti-Cough.